torsdag 21. januar 2016

Innkalling til årsmøtet


Drammen 11.januar 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DRAMMEN OG OMEGN QUILTELAG

Vi ønsker velkommen til årsmøte 18. februar 2016 i våre lokaler på Åssiden Seniorsenter. Årsmøtet starter kl.19.00
Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 4. februar 2015.
Dokumenter til årsmøtet blir sendt medlemmene så snart regnskapet foreligger, i god tid før årsmøtet.

VEL MØTT!!

Dagsorden: 
Årsmøte i Drammen og Omegn Quiltelag torsdag 18. februar 2016

·      Godkjenning av innkalling
·      Valg av møteleder, referent og 2 stk. til å signere referatet
·      Årsberetning
·      Regnskap
·      Budsjett
·      Valg av styre, revisorer og komitemedlemmer
·      Innkomne forslag (forslag som gjelder budsjettposter behandles sammen med budsjett)


Forslag til årsmøtet kan sendes: Elin Helmersen, Olleveien 19,3024 Drammen eller

-o-o-o-o-


 Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte, hvor vi skal ha det litt gøy med auksjon av bøker, stoff og annet vi sikkert trenger - Inntekten fra denne auksjonen går til «Søstre for søstre»-aksjonen, som laget skal engasjere seg i. Her er det cash som gjelder!
Hvis du har noe liggende som du ikke skal bruke og som noen andre kanskje har lyst på, ta det med! (men det skal ikke være loppemarked….)

Vi skal også diskutere erfaringene fra de siste års marked, og vi trenger din mening om saken. Skal vi fortsette som før, skal vi ha bare én dag, skal vi ikke ha det i det hele tatt, skal vi ha det tidligere på høsten, skal vi ha utstilling? Spørsmålene er mange og vi trenger deg med på laget!


Møt opp den 18. og vis din interesse for hobbyen vår!

Julemøtet


Tradisjon tro ble det et flott julemøte i år også. Vi hadde servering med gløgg, peppekaker og mandariner. I tillegg til dette hadde vi besøk fra Lille Stasjon som hadde med en liten aktivitet til oss. Det ble flott juletrepynt som vi kunne henge på juletreet i jula. Vi hadde også vis og fortell med mange flotte produkter.
Fra blogg til facebook

Det er besluttet at denne bloggen ikke lenger oppdateres, vi forflytter all aktiviteten til facebook. Trykk på bildet under eller linken f...