søndag 16. september 2007

Fellesprosjekt - barnetepper

I DOQL har vi gjennomført flere fellesprosjekter de senere årene. Vi er spesielt stolte av våre tepper til langtidssyke barn.

Prosjektet er inspirert av NQF, som i mange år har samlet inn quiltetepper som langtidssyke barn får når de blir lagt inn på sykehus. Radiumhospitalet og Rikshospitalet har i mange år fått quiltetepper som de kan gi videre til glede og trøst for barn som tilbringer mye tid på sykehuset. Det flotte med dette prosjektet er at barna får beholde teppene også når de reiser hjem igjen; quilten er deres og ikke bare til utlån.

Vi fant for en del år siden ut at vi ønsket å gi noe direkte til vårt lokale sykehus: Buskerud Sentralsykehus i Drammen. Den gangen som nå, har dette vært et fellesprosjekt som de aller fleste i Drammen og Omegn Quiltelag har vært med på. Vi har laget hver våre blokker, samlet dem sammen og satt dem sammen til tepper.
En takk til medlemmene som har vært med på å lage teppene!
Og en stor takk til Lille Stasjon v/Bente Skiaker som har bidratt med store deler av stoffene!

Her er de nydelige teppene som vi ønsker å gi til Barneavdelingen på Buskerud Sentralsykehus.

Blått teppe: Rødt teppe
Pastell teppe 1

Pastell teppe 1: Detaljer

Pastellteppe 2:


Ingen kommentarer: