torsdag 4. oktober 2007

NYHETER FRA NQF

Vi har fått en informasjonsmail fra NQF, med mye spennende nytt:

"Høsten er kommet og forhåpentligvis også kreativiteten og sygleden.

Jubileumsårsmøtet 2008:
Styret i Norsk Quilteforbund er godt i gang med forberedelsene til jubileumsårsmøtet 2008, og minner om neste års konkurranse ”Quiltegleder”.

I 2008 er det to kategorier - Tradisjonell og Åpen klasse. NQF er optimistiske etter årsmøtet på Hell i 2007, og håper på stor deltagelse også neste år.

Konkurranseutlysning i Norsk Quilteblad nr 2/07 og på http://www.nqf.no/konkurranse.htm Innleveringsfrist er 1. februar 2008.


Nyhet! Barneutstilling på årsmøtet 2008
Til Festival of Quilts 2008 i Birmingham skal NQF sammen med de 16 andre landene i EQA, sende 2 arbeider hver laget av barn/ungdom i alderen 5 – 16 år – enten av et barn alene, noen i gruppe eller av en skoleklasse. Dette skal bli den europeiske utstillingen på festivalen.


Temaet er ”De Fire Elementer” ild, vann, jord og luft.

Innsendelsesfrist er 1. februar 2008.

så kjære quilter, mor, lærer, mormor, farmor, aktivitets- eller speiderleder, hjelp oss å spre denne utfordringen i ditt nærområde.

De som ønsker å delta, kan henvende seg til Venke S. Kristensen venkeh@gmail.com og få en spennende startpakke med stoffer sponset av Fr. Jørgensen AS.

”Min favorittblokk”

i Norsk Quilteblad nr 4, blir Drunkard`s Path. Redaktør Kristin Eikli mottar gjerne bilder til redaksjon@nqf.no

Frist for innsendelse til blad nr 4. er 10. oktober 2007.

European Art Quilts Foundation

har utlyst deltagelse til sin femte juryerte utstilling, som skal vises første gang under Festival of Quilts, Birmingham, neste år. Påmeldingsfrist 1. mars 2008.

Noen av kriteriene er at arbeidet ikke har vært utstilt eller publisert tidligere, ferdigstilt etter 2006 og eget design, mer info på http://www.europeanartquilt.com/ à agenda eller send en mail til husk@nqf.no for å få tilsendt påmeldingsskjema og ytterligere informasjon.

Verving
I jubileumsåret har vi en flott symaskin som vervepremie – Pfaff Smart 100, hver verving gir en vinnersjanse. Nye medlemmer til Norsk Quilteforbund, gå inn på
http://www.nqf.no/ eller send en mail til NQF`s medlemssekretær Grete Lund på medlem@nqf.no.

Tilslutt ønsker vi lykke til, til alle som skal ha salgs- og medlemsutstilling nå i høst, og send gjerne noen ord til redaksjon@nqf.no .

Vi hører gjerne fra dere.
Høsthilsen fra Norsk Quilteforbund"

Ingen kommentarer: