søndag 24. februar 2008

Årsmøte 21. februar 2008

Vi har gjennomført årsmøtet, med godkjennelse av regnskapet for 2007 og budsjettet for 2008.
Referat fra årsmøtet blir sendt ut til alle medlemmer på mail /i posten i løpet av denne uken.
Valg på nytt styre ble foretatt, og følgende nye styremedlemmer ble valgt:

Leder: Karin Sillibakken
Sekretær: Gry Marie Lio
Styremedlem: Grethe Thomassen

Styremedlemmer som takker for seg etter 4 år:
Leder: Nelly Bjørge
Sekretær: Brit Standnes
Styremedlem: Kari Sortland Ødegaard

Ingen kommentarer: