søndag 11. januar 2009

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I DRAMMEN OG OMEGN QUILTELAG

Vi ønsker velkommen til årsmøte 19.februar 2009 i våre lokaler på Åssiden Eldresenter. Årsmøtet starter kl.19.00
Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes skriftlig til styret senest 22.januar 2009.

Vanlig medlemsmøte etter årsmøtet med bl.a trekning av Fellesteppene.

Agenda for årsmøtet og arbeidsplan for våren medfølger her. Regnskap, budsjett og årsmelding blir utdelt på årsmøtet.

VEL MØTT!!

Dagsorden:
Årsmøte i Drammen og Omegn Quiltelag torsdag 19.februar 2009.

· Godkjenning av innkalling
· Valg av møteleder, referent og 2 stk. til å signere referatet
· Årsberetning
· Regnskap
· Budsjett
· Valg av styremedlemmer og revisorer
· Arbeidsplan for vårhalvåret
· Innkomne forslag

Leder Karin Sillibakken
E-post: karinsillibakken@gmail.com Tlf: 33 77 30 51

Sekretær Gry Marie Lio
E-post: grymarielio@live.no Tlf: 48 13 54 41

Ingen kommentarer: