søndag 16. oktober 2011

Oktobermøte

Vi ønsker hjertelig velkommen til oktobermøtet vårt; hvor

Annie Eikenes

kommer og holder foredrag. Vi gleder oss !

I tillegg har vi våre faste poster:


  • Vis og fortell

  • Informasjon fra styret og komiteene

  • Kaffe og kaker (kakebakere fra Christiansen til Halvorsen)

  • Loddtrekning

Møt opp: Åssiden Kirke, Eldresenteret - torsdag 20. oktober kl 19.00


----------------------------------------------------------------------

Tilleggsinformasjon:

Kan hvert medlem ta med seg 10 stk lapper på 3x3" (inch). Disse skal vi samle sammen og ha som en del av en gjettekonkurranse på Messen vår.

Ta også med en gevinst på torsdag, til loddsalget på messen.


Ingen kommentarer:

Novembermøte 2018

Til kveldens møte hadde medlemmer tatt med seg stoffer og mønstre, som de enten ville gi bort eller selge. Noen kom hjem med noe nytt, for d...